Rapoarte şi studii

DJS MEHEDINȚI – Rapoarte asupra activităţii desfăşurate:

 

DJS MEHEDINȚI – Rapoarte privind respectarea normelor de conduită:

 

DJS MEHEDINȚI – Rapoarte privind aplicarea Legii 544/2001

 

DJS MEHEDINȚI Rapoarte de evaluare a implementării Legii 52/2003
DJS MEHEDINȚI Raport anual privind activitatea comisiei paritare