Despre Noi

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi  este organizată şi funcţionează în baza prevederilor O.G. nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi funcţionează în subordinea Institutului Naţional de Statistică ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. Are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale / judeţene de statistică din ţară, direcţiile generale / direcţiile din Institutul Naţional de Statistică, cu organele administraţiei publice locale şi serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.

Legislaţie
Integritate instituțională
Programe şi strategii
Transparenţă decizională
Norme de confidenţialitate
Notă informare GDPR
Conducere
Structura organizatorică
Atribuţiile DJS Mehedinţi
Comisii
 Date de contact instituţie
Rapoarte și studii

 

Despre judeţul Mehedinţi

 

Date de contact compartimente:
Serviciul  resurse umane, contabilitate, IT și infrastructură statistică
0252 311980; 0252 317646; 0252 313839
0252 327248
tele@mehedinti.insse.ro
Serviciul de producţie statistică
0252 317646; 0252 313364
0252 314738
tele@mehedinti.insse.ro
Compartimentul de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul
0252 312455
0252 327248
tele@mehedinti.insse.ro

 

Relaţii cu presa/mass-media:
DIRECTOR EXECUTIV- FILIP GABRIELA DELIA
Telefon 0252 311980, e-mail:gabriela.filip@mehedinti.insse.ro
Program de lucru:
– LUNI – JOI 8:00 – 16:30
– VINERI 8:00 – 14:00
Program de lucru cu publicul:
– LUNI – JOI 8 :30 – 16 :30
– VINERI 8 :30 – 14:00
Program de audienţe:
DIRECTOR EXECUTIV
LUNI 11 :30 – 12:30 Filip Gabriela Delia
Adresă transmitere petiţii: tele@mehedinti.insse.ro