Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinți

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi are următoarea structură organizatorică stabilită prin Ordinul Preşedintelui INS nr. 322/28.04.2023:

  • Director executiv
  • Serviciul resurse umane, contabilitate, IT și infrastructură statistică
  • Serviciul de producţie statistică;
  • Compartimentul de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;

Regulament de organizare şi funcţionare

Organigrama

 

Codul de conduită etică și profesională – Anexe

 

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi nu are alte instituţii în subordine/coordonare sau sub autoritate.

Cariera