Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinți

Director executiv

GABRIELA DELIA FILIP

Tel: +40252317646

Fax: +40252327248

E-mail:gabriela.filip@mehedinti.insse.ro

Directorul executiv asigură conducerea operativă a Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi.

Ca organ consultativ, pe lângă directorul executiv, funcţionează Colectivul de conducere compus din directorul executiv,  şeful serviciului de producţie statistică, șeful serviciului resurse umane, contabiltate, IT și infrastructură statistică, coordonatorul activităţii compartimentului de sinteză, coordonare, diseminare și relații cu publicul.

Directorul executiv poate invita la şedinţele colectivului de conducere şi alţi specialişti din instituţie, în funcţie de temele aflate în dezbatere.