Finanţe

Execuţia bugetelor locale(pdf)

                                                                                                                                                                                                                                                – milioane lei –

 

 

 

Judeţul Mehedinţi

 

2006

 

2007

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

Venituri – total

 

322,5

 

440,3

 

524,6

 

530,6

 

605,1

 

625,4

 

629,6

 

700,5

 

711,4

 

849,5

 

820,7

 

791,3

 

857,8

 

1000,3

 

1029,9

 

1124,1

     din care:
Subvenţii primite de la bugetul de stat 17,2 66,0 61,7 69,2 96,8 116,4 96,1 129,6 157,5 158,2 228,7 140,1 290,3 262,4 187,9 229,3
Cheltuieli – total 303,7 406,6 503,4 516,3 546,5 627,6 668,8 688,1 689,7 823,1 810,1 786,2 839,5 994,9 1022,3 1106,3
Excedent (+), Deficit (-) 18,8 33,7 21,2 14,3 58,6 -2,2 -39,2 12,4 21,7 26,4 10,6 5,1 18,3 5,4 7,6 17,8
Sursa: Ministerul Finanţelor Publice.

 

Pentru alte informații din domeniu accesați aplicația  TEMPO online  alegeți C. FINANȚE