Despre Județul Mehedinți

Judeţul Mehedinţi, ca parte componentă a vetrei de locuire în care poporul român şi-a înscris permanenţa şi continuitatea are o bogată istorie. Pe teritoriul judeţului, s-au succedat de-a lungul mileniilor, corespunzător legilor obiective ale dezvoltării istorice, orânduirile sociale cunoscute în istoria umanităţii, acumulându-se o bogată civilizaţie materială şi spirituală.

Primele urme de locuire a oamenilor, ce s-au descoperit în această parte a spaţiului carpato-danubiano-pontic le avem din timpul comunei primitive, de la sfârşitul paleoliticului. Vestigii ale locuirii de la sfârşitul paleoliticului şi începutul neoliticului sunt constituite din unelte de silex sau cuarţ, din corn de cerb, dăltiţe, răzuitoare alături de unelte din colţi de mistreţ.

Cele mai vechi urme arheologice descoperite în judeţul Mehedinţi datează de la sfârşitul paleoliticului superior (circa 12000 ani î.e.n.) aşa cum au fost descoperite în Peştera lui Climente de la Dubova din Cazanele Dunării. Urme ale culturilor din neolitic, din epoca bronzului şi a fierului au fost descoperite în localităţi ca Şviniţa, Dubova, Ilovăţ, Hinova, Gârla Mare, Ostrovul Corbului, Schela Cladovei, Şimian, Drobeta Turnu Severin şi altele.

Una dintre porţile prin care romanii au forţat, în anul 105 e.n. intrarea în Dacia sub conducerea lui Traian s-a aflat la Drobeta. Aici arhitectul Apolodor din Damasc a realizat podul de peste Dunăre, cea mai îndrăzneaţă lucrare de inginerie romană. Menit să lege Imperiul Roman de Dacia podul avea o lungime de 1135 m, lăţimea de 14,55 m, şi 20 pile în apa Dunării. Şi acum dăinuie ruinele piciorului podului de pe cele două maluri românesc şi sârbesc. Romanii au construit la Drobeta un castru de piatră. În partea de nord a castrului a luat naştere oraşul civil Drobeta.

Apreciind trecutul şi conservând urmele lăsate de strămoşi, locuitorii meleagurilor mehedinţene au adăugat realizări ale epocii contemporane. Între cele două municipii ale judeţului, Drobeta-Turnu Severin şi Orşova, sistemul hidroenergetic şi de navigaţie Porţile de Fier, reprezintă o realizare unică în România şi una dintre cele mai mari din Europa.