Asistenţă socială

Cantine de ajutor social (pdf)

Judeţul Mehedinţi

Anii 

Cantine (secţii) Beneficiari ²) (persoane)
Număr ¹) Capacitate ¹) (locuri)

2005

3

367

211

2010

3

410

328

2011

3

460

330

2012

3

570

357

2013

3

620

377

2014

3

620

478

2015

:

:

:

2016

3

590

379

2017

2

440

291

 : – Lipsă date.
¹) La sfârşitul anului.
²) Număr mediu zilnic.
SURSA DATELOR: Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

Pentru alte informații din domeniu accesați aplicația  TEMPO online  la A. STATISTICA SOCIALĂ alegeți A.6 PROTECȚIA SOCIALĂ